Bericht van de voorzitter

Beste mensen,

Nog een paar weken dan is het seizoen voor onze VCA alweer voorbij. De deelnemers aan de vrijdagavonden tot nu toe toonden zich zeer enthousiast over de huidige opzet, ook al was deze uit nood geboren. De mogelijkheid om zelf het aantal deelnames te bepalen en ook last-minute kunnen inschrijven, de korte pauze waarmee stijve spieren worden voorkomen en waardoor het laatste fluitsignaal van Cock wat eerder klinkt en er wat meer tijd is voor de gezellige borrel met hapjes, het sloeg allemaal goed aan.
Helaas leidde dit echter tot nu toe niet tot een stijging van het aantal inschrijvingen. Met wat kunst- en vliegwerk van Cock kon er worden gespeeld met maximaal 12, en soms 8 deelnemers. Niet minder gezellig, maar wel zorgelijk voor de toekomst. Het zou ontzettend jammer zijn als onze mooie VCA na bijna 30 jaar tot stilstand komt. Tot nu toe hebben initiatieven om nieuwe leden aan te trekken (oproepen via de site, die van het Arnolduspark, stukje HC Nieuws, samenwerking met andere tennisverenigingen, oproepen aan leden om buren en vrienden uit te nodigen, etc.) te weinig opgeleverd.


Mede namens mijn medebestuurders Wim, Cock, John en Coby doe ik hierbij een oproep aan u, mocht u tot nu toe hebben getwijfeld over deelname aan de competitie, zich aan te melden voor het slottoernooi met BBQ op 28 augustus (w.degraaf01@quicknet.nl). Daarmee kan een aanzet worden gegeven tot een toekomst voor onze VCA. Uiteraard ook van harte welkom in te schrijven voor de komende vrijdagavonden.


Een spijtige consequentie van het huidige geringe aantal leden is dat we als bestuur unaniem hebben besloten dat het verlengen van het contract om onze site in de lucht te houden niet zinvol is. Wij zijn Ton Boel ontzettend veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij al die jaren de prachtige site onder de aandacht wist te houden. Dankzij Ton werd de site steeds me veel plezier bekeken.


Hierbij wensen we Ton ook een voorspoedig herstel van zijn nare blessure (afgescheurde achillespees).


Hiermee is dit het laatste stukje op de site.
Via de mail en mogelijk de site van Arnolduspark blijven wij u uiteraard op de hoogte houden.
Heel graag tot ziens bij het slottoernooi en/of een van de komende vrijdagavonden!

Hans Kas
Voorzitter VCA