Bericht van de Voorzitter

Beste mensen,

Eindelijk een nieuw seizoen zonder beperkende maatregelen! Laten we hopen dat dat zo blijft.
Inmiddels heeft u een uitgebreide mail ontvangen van onze secretaris, Wim de Graaf. Zoals u heeft kunnen lezen, hebben wij moeten besluiten voor een andere competitie-opzet te kiezen, gezien het geringe aantal aanmeldingen.
Het is bijzonder spijtig dat wij de laatste jaren veel leden zijn kwijtgeraakt en dat er niet veel nieuwe leden verwelkomd mochten worden. Om allerlei redenen lijkt de rek eruit. Vergrijzing en blessures spelen daarbij zeker een rol. Daarnaast zijn er leden die hebben aangegeven dat ze twee keer per week binnen een groep tennissen inmiddels wel genoeg vinden, anderen vinden het lastig worden minimaal 6 vrijdagavonden vrij te maken in verband met andere vaak leuke bezigheden en uitstapjes of verplichtingen. Allemaal heel begrijpelijk, maar ook bijzonder jammer.
Zoals een bekende voetballer ooit zei “elk nadeel heb ze voordeel”. Nu wij hebben moeten kiezen voor een andere opzet in de vorm van een toss-competitie is de mogelijkheid ontstaan zelf te bepalen hoe vaak je je aanmeldt en kan dat zowel in zijn geheel vooraf als ook 3 dagen voor elke speelavond. Dit betekent een grote mate van flexibiliteit! Voor een aantal leden werd ook een pauze van drie kwartier tussen de wedstrijden (afkoeling, stijve spieren) bezwaarlijk, vandaar de keuze voor een korte pauze (15 minuten) en een vroegere eindtijd, uiteraard gevolgd door een hapje en een drankje.
Het competitie-element blijft behouden, een wens die veel leden hebben kenbaar gemaakt, en zo kunnen we toch tien mooie vrijdagavonden met elkaar hebben, waarbij ons motto blijft: Het gaat vooral om de gezelligheid!
Natuurlijk hopen wij als bestuur dat er toch veel leden die zich nog niet hebben aangemeld, alsnog besluiten, in deze nieuwe opzet, weer aan te sluiten bij onze prachtige VCA!

Mede namens Cock, Wim, John en Coby wens ik u een heerlijke zomer, veel gezondheid en heel veel tennisplezier!

Hartelijke groeten,
Hans Kas