slotwoord van de voorzitter

bericht van bestuur m.b.t. seizoen 2020

Beste leden van de VCA,

Het seizoen 2020 is bijna ten einde, een seizoen dat we niet snel zullen vergeten.Niemand had een jaar geleden kunnen bedenken dat een virus als Corona ons leven zo op zijn kop zou zetten. Uiteraard had dit ook grote gevolgen voor onze leden, van wie de meesten gezien hun leeftijd ook nog eens tot de risicogroepen behoren.

 Toch tennissen

Op dinsdag 26 mei kwam het Bestuur op gepaste afstand van elkaar bijeen in de tuin van John en Coby om de mogelijkheden te bespreken. Hoe kunnen we er veilig toch nog iets van maken?  Het werd een programma zonder competitie, in het eerste deel ook zonder gezellig samenzijn, en ook maar een uurtje spelen. Gelukkig werden de maatregelen later iets versoepeld en konden we na afloop van het uurtje tennis, op gepaste afstand, weer een drankje en een hapje doen.

 Hete zomer

Helaas kwam daar ook nog eens bij dat het bestuur tot twee keer toe, na  zorgvuldig wikken en wegen, unaniem heeft moeten besluiten het tennis af te gelasten i.v.m. de zeer hoge temperaturen. De gezondheid van onze leden is bij dit alles steeds leidend geweest, naast het streven elkaar toch weer te kunnen ontmoeten en gezellig samen te zijn.

 Geen BBQ

Helaas is het ook niet mogelijk het seizoen af te sluiten met de traditionele BBQ. Zeker gezien de toename van het aantal besmettingen en aanscherping van de richtlijnen is dit niet verantwoord.  Voor zover wij weten is er op dit moment geen sprake van Corona onder onze leden. Laten we dat vooral zo houden.

 Najaarstoernooi

In goed overleg met Arnolduspark is besloten het najaarstoernooi wel te laten doorgaan. Tenzij nieuwe maatregelen roet in het eten gooien wordt dit gehouden op

zaterdag 21 november, inschrijven vanaf 19.00 uur, start 19.30 uur. Deelname € 10,-- 

Met ieders medewerking en de juiste maatregelen is het mogelijk deze avond veilig en toch gezellig te laten verlopen. Graag aanmelden via Cock (cockbeckman@icloud.com).

 Zoals bekend zijn wij nog steeds op zoek naar nieuwe leden. Die zijn echt hard nodig! Introducés (vanaf 40 jaar) zijn van harte welkom bij dit toernooi.

Wij hopen 21 november op een grote opkomst en danken u voor uw begrip!

Mede namens Coby, John, Cock en Wim wens ik jullie vooral veel gezondheid en spreek ik de hoop uit dat het volgende seizoen zoveel mogelijk “back to normal” zal zijn.

 

Hans Kas